Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.

AMICAR s.c.

Robotnicza 94, Wrocław


Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Polityka Prywatności