Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
Łódzka 97, Kalisz
tel. ( 062 ) 7571418
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Polityka Prywatności