Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 16
Dobrego Pasterza 118, Kraków
Stachowicza 18, Kraków
Łukasiewicza 3, Kraków
Łowińskiego 7, Kraków
Tomickiego 4, Kraków
tel. ( 012 ) 644 17 60
Na dołach 4, Kraków
Ujastek 1, Kraków
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Polityka Prywatności