Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 8
Ku Słońcu 32, Szczecin
tel. 91-485-69-51
Kniewska 6/10, Szczecin
KNIEWSKA 14, Szczecin
tel. 91-469-34-24
PRZYSZŁOŚCI 15A, Szczecin
tel. 91-462-14-99
KLONOWICA 14, Szczecin
tel. 91-439-23-65
Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46.
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Polityka Prywatności