Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

TRANS - AUTO F.H.U. Z.A. Knapik s.c.

Ofiar Katynia 37, Zabrze


Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Polityka Prywatności