Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Stacja Kontroli Pojazdów Nr SH 03

Styczyńskiego 22, Chorzów
tel. 32/241-33-05


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Polityka Prywatności