Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Diagnostyka Auto-Service S.C.

Batorego 82, Wałbrzych


Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Polityka Prywatności