Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.

AUTO - TEST s.c. Stacja Kontroli Pojazdów

Pomowska 2, Rudniki


Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności