Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.

"Agromet - Gopło"

Sikorowo 41, Inowrocław


Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Polityka Prywatności