Stacje kontroli pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Beskidzka Energetyka S.A.

Batorego 17a, Bielsko-Biała


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Polityka Prywatności